Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Záměr prodeje pozemků.

Obec Vlastibořice zveřejňuje v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích záměr prodeje pozemků p.č. 536/9 o výměře 138 m2 a část  p.č. 543/1 o výměře 1362  m2 , pozemky se nacházeji v k.ú. Vlastibořice.

zobrazit soubor ,,Záměr prodeje pozemku“.

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 762x

Komentáře uzavřeny.