Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Ohlédnutí za rokem 2012

Vážení spoluobčané a sousedé, dovolte mi krátké ohlédnutí za činností Jívina klubu v roce 2012.

Všechny akce, které jsme si naplánovali, se díky příznivému počasí a Vašemu zájmu uskutečnily. Ať už to byl Masopustní průvod s následnou veselicí na sále KD nebo Čarodějničky na jivinské návsi. Pohádku pro děti v hasičárně na Jivině při příležitosti Dne dětí 1. června jsme obohatili nově o běžecké závody pro děti „OKOLO KAPLE“. Naší největší a nejvíce navštěvovanou akcí je sousedské posezení a i letos nám počasí přálo a tak mohli návštěvníci shlédnout bohatý kulturní program. Konec prázdnin patřil tradičně autobusovému zájezdu, tentokrát jsme navštívili Loukov, Benátky n. Jizerou, Mladou Boleslav a Žerčice. V autobuse nám zůstalo několik míst volných, což nás mrzí, budeme proto v budoucnu zájezd muset inzerovat i v sousedních obcích. Letos se nám také mimořádně vydařila Drakiáda a to hlavně díky počasí, které přilákalo rekordní množství draků, dětí i dospělých. A tak museli pořadatelé řešit příjemné starosti a nechat dodělat skleněné dráčky, které děti dostávají na památku. Poslední akcí roku bude Živý betlém v jivinské kapli se zpěvy koled. V tuto chvíli je toto setkání ještě před námi, ale věřím, že ani tentokrát se k nám počasí neotočí zády.

Jivina klub se v loňském roce podílel pořadatelsky také na Velikonoční tenisce a budeme se snažit, abychom mohli svou měrou k této hezké akci přispět i v roce 2013.

Dovolte, abych Vám všem poděkoval za Vaši účast a za všechny členy Jívina klubu popřál hezké svátky vánoční, hodně zdraví, lásky a štěstí v roce 2013.

Za Jívina klub

Svačinka Pavel

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 811x

Komentáře uzavřeny.