Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Výroční valná hromada SDH Vlastibořice

V sobotu 1. prosince 2012 se konala v KD Vlastibořice VVH hasičů Vlastibořice. Sešlo se pouze 23 členů hasičského sboru, což byla přesně polovina 46členného sboru ve Vlastibořicích.

Účast byla tentokrát nejslabší za posledních 10 let. Přivítali jsme několik hostů, starostu obce Ing. Martina Beksu, místostarostu obce Pavla Svačinku a zástupce hasičů Soběslavice, pana Nohýnka a pana Kunsta. Proběhlo zhodnocení uplynulého roku, seznámení se zprávou o hospodaření, revizní zprávou a zprávou o činnosti. Pro všechny, kteří se nemohli zúčastnit, je zpráva o činnosti součástí tohoto článku.

 

Zpráva o činnosti za rok 2012 – představil Radek Sluka

Dovolte, abych Vás i já přivítal na valné hromadě hasičů Vlastibořice a seznámil všechny přítomné s činností hasičů za rok 2012.

V zimních měsících se někteří členové sboru pravidelně starali o údržbu ledové plochy na místní hasičské nádrži, aby děti i všichni ostatní měli kde bruslit a vyblbnout se. Dále jsme se společně s obcí a klubem Jívina podíleli na akci Vlastibořická teniska 2012. Počasí bylo pěkné a všem se akce líbila. Jako každý rok proběhlo i pálení čarodějnic. Před samotným zapálením hranice bylo pro děti připraveno sportovní odpoledne se spoustou her a nakonec i lampiónový průvod, po kterém si všichni mohli opéct buřty a pobavit se. Jako každý rok jsme také po odkvětu stromů vyčistili místní hasičskou nádrž.

V měsíci květnu proběhlo taktické cvičení našeho okrsku, kterého se zúčastnilo všech deset sborů dobrovolných hasičů. Jednalo se o dálkovou přepravu vody z velkého štěrkopískoviště do sběrny železného šrotu. Náš sbor se zúčastnil v šestičlenné sestavě a cvičení proběhlo samozřejmě v plné polní. V tomto roce jsme vyjeli i na dvě hasičské soutěže, na okrskovou do Příšovic a výroční do Pěnčína. V Příšovicích jsme v důsledku poruchy stroje skončili na 12 místě z 16ti mužstev. V Pěnčíně jsme vydřeli 6 místo. Místo štafety následoval požární útok ve čtyřech lidech místo v sedmi, kde jsme skončili na krásném stříbrném místě. Tímto bych chtěl poděkovat starostovi obce za zakoupení nových savic a úhradu opravy stroje.

První červencový víkend jsme uspořádali již pátý ročník Letních slavností ve sportovním areálu u nádrže. Počasí nám bohužel moc nepřálo. Objevily se přeháňky, účast ale naštěstí příliš neohrozily. V polovině srpna jsme ve sportovním areálu ve Vlastibořicích uspořádali i Letní taneční zábavu. Občerstvení bylo na zábavě i na slavnostech bohaté. Grilovaná kuřátka, klobásy z udírny, domácí koláčky a podobně.

V srpnu se družstvo hasičů zúčastnilo fotbalového turnaje Vlastibořická kopačka 2012, který se konal ve sportovním areálu u nádrže. Skončili jsme na čtvrtém místě. Na podzim jsme v rámci brigády provedli montáž a ukotvení zábradlí mezi nádrží a dětským hřištěm. 1. prosince jsme dále ve spolupráci s obcí uspořádali Mikulášskou nadílku pro děti v KD Vlastibořice. Poslední akcí v roce 2012 bude již sedmý ročník prodeje vánočních kaprů před KD ve Vlastibořicích.

Děkuji Vám za pozornost

 

Po přednesených zprávách proběhla diskuse, při které jsme poděkovali panu Malému za každoroční sponzorský dar pro letní slavnosti a při které vystoupili hosté s poděkováními za pozvání, přáními a pozdravy.

Následovalo občerstvení a volná zábava do pozdních večerních hodin.

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 885x

Komentáře uzavřeny.