Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

V souladu s § 17  odst. 6 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme celé znění ,,Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012, č.j. : LK-0223/12/VI.

zobrazit soubor ,,Přezkoumání hospodaření za rok 2012″ .

Možná souvisí:

Zobrazeno: 693x

Komentáře uzavřeny.