Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Hospodaření

Výsledky hospodaření k 24.9.2013

 

Daňové příjmy            3 018 376,07 Kč

Nedaňové příjmy           688 490,93 Kč

Kapitálové příjmy                   —–

Přijaté dotace                157 449,— Kč

Příjmy celkem           3 864 316,— Kč

 

 

Běžné výdaje              3 315 685,47 Kč

Investiční výdaje           461 341,80 Kč

Výdaje celkem          3 777 027,27 Kč

 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 24.9.2013 1 459 113,37 Kč.

 

Zůstatek na účtu ČNB činil k 24.9.2013 63 332,53 Kč.

 

 

 

Životní jubilea

 

V září:

Beksová Hana 50 let

Bittner Josef 60 let

 

V říjnu:

Metzner Lubomír 60 let

 

Informace z evidence obyvatel k 23.9.2013

 

Přihlášení k TP:

Ledabylová Jitka, Vlastibořice 54 (24.7.2013)

Ledabyl Jan, Vlastibořice 54 (24.7.2013)

Brožová Lenka, Jivina 13 (24.7.2013)

Brož Matěj, Jivina 13 (24.7.2013)

Trakalová Lucie, Vlastibořice 15 (12.8.2013)

Jones Oliver, Jivina 43 (4.9.2013)

Jonesová Šárka, Jivina 43 (4.9.2013)

Jones Madison, Jivina 43 (4.9.2013)

Hartlová Jana, Jivina 45 (11.9.2013)

Hartl Tomáš, Jivina 45 (11.9.2013)

Hartl Matěj, Jivina 45 (11.9.2013)

 

Odhlášeni z TP:

Plesová Adriana, Jivina 17 (13.8.2013)

 

Narození:

Farský Adam, Jivina 35 (15.9.2013)

 

Zemřelí:

Blanka Štrbavá 11.9.2013

Ing. Jiří Čubrda 25.9.2013

Ladislav Kozderka 14.10.2013

 

Počet obyvatel k 23.9.2013 činil 258.

 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu.

 

Upozorňujeme občany, kteří nemají dosud uhrazen poplatek za odvoz odpadu:

splatnost poplatku za komunální odpad k 31.10.2013.

Platbu zašlete na číslo účtu: 984 865 399/0800 vedeného u České spořitelny v Turnově,

nebo v hotovosti do pokladny obce Vlastibořice.

 

Upozorňujeme tímto, že dle § 11, odst. 3 Zákona č. 565/1990 Sb., že včas nezaplacené

nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, může obecní úřad zvýšit až

na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 718x

Komentáře uzavřeny.