Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Besedy důchodkyň

Dne 6.10.2013 to bylo již 20 let, co jsme se poprvé sešly v zasedací místnosti KD ve Vlastibořicích. Dříve jsme se v DPS scházely vždy první čtvrtek v měsíci, nyní první středu v měsíci.

Nevěřila bych, že naše besedy tak dlouho vydrží. Svědčí to o tom, že se nám líbí a rády se scházíme. Bylo mi řečeno, že jsme jediná obec v Libereckém kraji, kde se tato akce koná. A jedni hosté dokonce řekli: „Jsme velice rádi, že jste nás pozvali. Posezení bylo moc milé a upřímné. Škoda, že se něco podobného nekoná u nás. Potěšilo nás to!“ A nás také!

Mrzí nás, že nás za tu dobu opustilo 13 našich důchodkyň, které již mezi nás nepřijdou, nepopovídají a nezasmějí se. Jsou to: B. Lhotáková, J. Macounová, M. Havelková, R. Kvačková, V. Duchková, A. Švecová, A. Tomášková, M. Šulcová, M. Richterová, M. Kozderková, D. Ťukalová, M. Gilernová a M. Bernatová. Čest jejich památce! Važme si života a žijme v lásce a klidu.

Povídáme si při malém pohoštění, které si platíme, o všem, co se kolem nás děje. Jsme již téměř všechny staré přes 80 let, a tak hlavní bod je, jak a čím se která léčí, co ji bolí, kolik má vnoučat a i pravnoučat a co je nového v našich rodinách. Vyměňujeme si recepty, vyprávíme si, jaká jídla která vaří a co kdo peče. Často vzpomínáme a vyprávíme o našem dětství, mládí, škole a prožitých zážitcích. O dění v obci, naší vlasti a celé zemi. Jsme šťastné z každé dobré zprávy – hlavně z narození nového děťátka v našich rodinách. Nelíbí se nám a těžce neseme špatnosti, které se okolo nás, v našem národě i ve světě dějí.

Žádná z nás již nemá život bez problémů, hlavně zdravotních. A přesto se často i v bolestech rády scházíme, těšíme se na popovídání a při tom na vše špatné zapomeneme.

Musím také uvést, že jsme měly pozvaných hodně hostů, kteří nás informovali o své odborné práci. Byl to Ing. O. Louda, který nám popsal naši obecní kroniku, dvě sociální pracovnice – o problémech stáří, Dr. Kadlec – ředitel zámku Sychrov, který vyprávěl velice zajímavě, paní V. Zábranská – o výrobě perníků a zdobení kraslic, O. Anděl – o historii Vlastibořic, M. a V. Jarých, kteří vzpomínali na mládí, když bydleli ve Vlastibořicích ve škole, paní Fendrichová – ONV sociální odbor, pan Tomáš – o pojišťovnách a J. Kvačková – Škodová, jak vzpomíná na život ve Vlastibořicích a manželé Kleinovi, kteří nám zajímavě vyprávěli o cestách po Norsku, Izraeli a Japonsku.

Je předvánoční čas – advent. Ten působí na většinu z nás přecitlivěle. Lidé mají k sobě blíž, jsou milejší a ohleduplnější. Kéž by to tak zůstalo stále.

Příjemné prožití svátků vánočních. V roce 2014 zdraví, lásku, štěstí, dobré skutky a milá slova Vám přeje

Stáňa Marešová

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 693x

Komentáře uzavřeny.