Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Výroční valná hromada SDH Vlastibořice

V sobotu 25.1.2014 se v prostorách KD konala tradiční Výroční valná hromada SDH Vlastibořice. Sál v prvním patře se začal plnit před osmnáctou hodinou. Dorazilo celkem dvacet devět členů našeho padesátičlenného hasičského sboru. Přivítali jsme také několik hostů, starostu obce Ing. Martina Beksu, místostarostu obce Pavla Svačinku, sponzora Petra Primáska a další.

Shromáždění zahájil starosta SDH Josef Chlupáč. Po přivítání vyzval všechny přítomné k symbolické minutě ticha za dlouholetého člena našeho sboru Františka Berana, který o vánocích nečekaně zamřel. Dále představil nové členy sboru, kterými jsou: Sabina Pudilová, Kamila Chlupáčová, Eliška Štrbavá, Erika Štrbavá, Lukáš Pudil a Jakub Hanzl. Zahájení ukončil poděkováním přítomným hasičům za celoroční práci.

Následovalo seznámení s činností, hospodařením a plánem na další rok.

Se zprávou o činnosti nás seznámil Radek Sluka, zprávu hospodáře přečetl Jakub Hanzl, Veronika Sluková přednesla zprávu revizora účtu a proslovy uzavřel Zdeněk Sluka s návrhem plánu práce na příští rok.

Oficiální program pak uzavřela diskuse, v jejímž rámci vystoupil starosta obce a poděkoval hasičům za jejich práci v loňském roce.

Neoficiální část odstartoval výborný guláš, vydařené a veselé pokračování až do pozdních hodin pak za nezbytného průběžného „občerstvování se“ zajistila živá hudba.

Valná hromada se vydařila, až na účast členů, která je každým rokem stále slabší. Schválený program akcí na rok 2014 ale nasvědčuje tomu, že i příští rok bude co hodnotit, a já věřím, že i čím se chlubit.

Výtah z plánu práce dobrovolných hasičů pro rok 2014:

Kulturní akce:                    Čarodějnice pro děti

Letní slavnost na hřišti

Výlet za kulturou

II. ročník soutěže „O pohár starosty obce“

Občerstvení při rozsvěcení vánočního stromku

Mikulášská nadílka

Další plánované akce:    Čištění ledu pro bruslení

Jarní čištění vodní nádrže

Ve spolupráci „Vlastibořická teniska 2014“

Sběr železného šrotu

Okrsková soutěž v hasičském sportu

Údržba hasičské techniky

Rozsáhlejší oprava stříkačky

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 963x

Komentáře uzavřeny.