Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.

V souladu s § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Ssb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2013 čj.: LK -0223/13/Vrb

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec VLastibořice za rok 2013 – zobrazit

 

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 488x

Komentáře uzavřeny.