Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Výkaz FIN 2 – 12M.

Zveřejňujeme údaje o  hospodaření obce  za rok 2013 –  plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby.

Výkaz FIN 2 – 12M – zobrazit

 

Možná souvisí:

Zobrazeno: 508x

Komentáře uzavřeny.