Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Záměr prodeje pozemku

Obec Vlastibořice v souladu s § 39 odst.1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje záměr prodeje části pozemku: p.č. 750/6 k.ú. Vlastibořice, pouze části tohoto pozemku, a to té, která přiléhá k parcele č. 192/10 k.ú.Vlastibořice – dle přiloženého snímku z katastrální mapy. Pozemek je evidovaný jako ostatní plocha.

Záměr prodeje pozemku – zobrazit

 

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 496x

Komentáře uzavřeny.