Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Etický kodex zaměstnanců

Etický kodex zaměstnanců obecního úřadu Vlastibořice je souhrn základních etických norem jednání a chování, jejichž plnění je předpokladem práce na obecním úřadě. Vyjmenované zásady jsou pro všechny zaměstnance úřadu závazné.

Zobrazit soubor

Možná souvisí:

Zobrazeno: 799x

Komentáře uzavřeny.