Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Organizační řád obce Vlastibořice

Organizační řád upravuje činnost obecního zastupitelstva, jeho strukturu, určuje vnitřní uspořádání obce, dělbu práce mezi jednotlivými zastupiteli a jednotlivými organizačními složkami, jejich vzájemné vztahy a vazby na zařízení a organizace, které obec řídí, nebo spravuje.

Zobrazit soubor

Možná souvisí:

Zobrazeno: 927x

Komentáře uzavřeny.