Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Pracovní řád Obce Vlastibořice

Tato směrnice platí pro zaměstnance v pracovním poměru Obce Vlastibořice.
Na zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se pracovní řád vztahuje, jen pokud to vyplývá z jeho dalšího ustanovení, z ustanovení pracovněprávních předpisů nebo z uzavřené dohody.

Zobrazit soubor

Možná souvisí:

Zobrazeno: 1142x

Komentáře uzavřeny.