Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP

Dle nařízení Ministerstva životního prostředí ČR zveřejňujeme „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe – otevřít přílohu.

 

 

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 349x

Komentáře uzavřeny.