Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Veřejná vyhláška – 1. změna územního plánu

Obec Vlastibořice vydává 1. změnu územního plánu obce Vlastibořice, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Vlastibořice usnesením č. 38/06 dne 16.10.2006, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 o vymezení závazné části ÚPO.

Zobrazit soubor

Možná souvisí:

Zobrazeno: 953x

Komentáře uzavřeny.