Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Vlastibořice vypisuje podle § 6 zák. 137/2006 Sb., soutěž na dodavatele stavebních prací na akci,,Rozšíření vodovodu a komunikace na p.č. 797/7 v k.ú. Vlastibořice.

Zobrazit soubor

Možná souvisí:

Zobrazeno: 626x

Komentáře uzavřeny.