Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Záměr – odkup pozemku p.č. 670, k.ú. Vlastibořice, dle geometrického plánu 324 – 5/2011.

Zveřejňujeme záměr odkupu části pozemku p.č. 670, v k.ú. Vlastibořice, dle přiloženého snímku z katastrální mapy.

Záměr odkupu pozemku p.č. 670 k.ú. Vlastibořice

 

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 300x

Komentáře uzavřeny.