Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Záměr směny pozemku.

Obec Vlastibořice v souladu s § 39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje záměr směny části pozemku p.č. 750/1, o výměře 129 m2 evidovaný jako ostatní plocha, obec Vlastibořice  smění za p.č. 181/3 o výměře 129 m2. Pozemek je evidovaný jako trvalý travní porost.

Záměr směny pozemku – zobrazit

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 313x

Komentáře uzavřeny.