Historia gminy

Na terenie Vlastibořic pierwsi myśliwi pojawiali się już w młodszej epoce kamienia. U schyłku 3. tysiąclecia przed naszą erą można już mówić o tymczasowym osadnictwie. W 1. tysiącleciu pojawia się tu lud pól popielnicowych, na co wskazują także znaleziska archeologiczne oraz lud słowiański, tzw. kultury grodziskowej.

W XI wieku były tu spokojne osady rolnicze, w których stopniowo zaczęły się pojawiać twierdze. Jedną z siedzib ziemiańskich były również Vlastibořice. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie kościółek św. Katarzyny.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1357 roku, gdy jej właścicielem był Slavibor z Vlastibořic. Pierwsza pisemna wzmianka o twierdzy pochodzi z 1379 roku, gdy córka Slavibora, Anežka sprzedała ją wraz z folwarkiem i wsią Hanušowi Pancířowi ze Smojna. Twierdza przypominana jest jeszcze w 1424 roku, ale później już opustoszała.

Vlastibořice należały później do posiadłości skalskiej. W 1565 roku podlegały pod Svijany a w XIX wieku należały do Sychrova.